Úvod

Nizozemské město Gorinchem, švýcarská Basilej, Praha. Tam všude lze najít ve veřejném prostoru struktury a linie světově uznávaného malíře Zdeňka Sýkory. V Sýkorových rodných Lounech bychom je ale hledali marně.

Čeho chceme dosáhnout?
Cílem činnosti Spolku Sýkora 2020 je zajistit veřejnou podporu projektu úpravy malého náměstí před Vrchlického divadlem v Lounech podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové (spolupráce Andrej Škripeň). Studie vznikla v roce 2014 na základě zadání Města Loun, jehož řešením mělo být umístění díla Zdeňka Sýkory v intravilánu města. Náměstíčko neboli piazzetta má podobu černobílé geometrické kompozice z roku 1962, kterou Zdeněk Sýkora navrhl původně na železnou protipožární divadelní oponu. Jedinečné dílo se ale nedochovalo. Opona zmizela během rekonstrukce divadla v letech 2001–2003. V roce 2020 uplyne sto let od narození Zdeňka Sýkory. Částečným splacením dluhu, který město kvůli ztracené oponě vůči němu má, by byla oslava tohoto významného výročí právě na Sýkorově piazzettě před divadlem. Věříme, že toto dílo obohatí architektonickou podobu města a přitáhne do Loun také obdivovatele Sýkorovy tvorby z celého světa.

Jak toho chceme dosáhnout?
Prvním krokem je založení spolku a jeho zápis do obchodního rejstříku. Druhým krokem je sepsání petice na podporu projektu a sbírání podpisů. Petici najdete na veřejně přístupných místech v Lounech (v hotelu Merlot, v kavárně V Domku, ve Vrchlického divadle, v Městské knihovně), kde můžete připojit svůj podpis. Více než 170 podpisů se nám podařilo získat na setkání umělců a obdivovatelů díla Zdeňka Sýkory v Počedělicích. Také na Lounském vábení petici nabídneme k podpisu na Mírovém náměstí a u Veslařského klubu Ohře. Třetím krokem je založení dvou transparentních účtů. Na první mohou občané zasílat příspěvky na realizaci díla. Druhý bude sloužit k ukládání členských příspěvků, ze kterých bude financována činnost spolku. Čtvrtým krokem je představení spolku a jeho cílů na zářijovém zasedání zastupitelstva. Dne 5. listopadu 2015 pak chceme ve Vrchlického divadle široké veřejnosti a zastupitelům města znovu prezentovat návrh piazzetty. Architekt Josef Pleskot a Lenka Sýkorová představí svoji studii a rádi seznámí všechny zájemce s jejími detaily. Věříme, že se nám podaří na podporu projektu získat tolik podpisů, že pro Město Louny nebude problém realizaci piazzetty zařadit do investičních plánů.

Kolik peněz je potřeba na realizaci?
Podle předběžného rozpočtu architektonického studia AP ATELIER, které bylo v roce 2014 vypracováním studie pověřeno, byly náklady na realizaci projektu vyčísleny na 5,7 milionu korun.

Co můžete udělat Vy?
Minimálně přispět svým podpisem pod petici, jejíž text je k dispozici na uvedených místech v Lounech a zde na webových stránkách spolku. Pokud se rozhodnete přispět na náš transparentní účet, budeme velice rádi. 

 

Cílem našeho spolku je stát se partnerem města Loun a pomoci se zajištěním dostatečného finančního obnosu pro realizaci náměstíčka. Projekt piazzetty si zaslouží širší pozornost a jistě osloví nejen milovníky umění, ale stane se také významným turistickým lákadlem. Zdeněk Sýkora proslavil svou tvorbou město Louny u nás i ve světě a piazzetta bude důstojnou připomínkou jeho celoživotního díla.

Jiří Jiroutek, předseda spolku Sýkora 2020

Osobně si myslím, že když Zdeňka Sýkoru uznal celý svět, měly by jej Louny také uznat, ale nejen to, vpravdě by jej měly oslavit.

Josef Pleskot, 2015