Úvod

Nizozemské město Gorinchem, švýcarská Basilej, Praha. Tam všude lze najít ve veřejném prostoru struktury a linie světově uznávaného malíře Zdeňka Sýkory. V Sýkorových rodných Lounech bychom je ale hledali marně.

Čeho chceme dosáhnout?
Cílem činnosti Spolku Sýkora 2020 je zajistit veřejnou podporu projektu úpravy malého náměstí před Vrchlického divadlem v Lounech podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové (spolupráce Andrej Škripeň). Studie vznikla v roce 2014 na základě zadání Města Loun, jehož řešením mělo být umístění díla Zdeňka Sýkory v intravilánu města. Náměstíčko neboli piazzetta má podobu černobílé geometrické kompozice z roku 1962, kterou Zdeněk Sýkora navrhl původně na železnou protipožární divadelní oponu. Jedinečné dílo se ale nedochovalo. Opona zmizela během rekonstrukce divadla v letech 2001–2003. V roce 2020 uplyne sto let od narození Zdeňka Sýkory. Částečným splacením dluhu, který město kvůli ztracené oponě vůči němu má, by byla oslava tohoto významného výročí právě na Sýkorově piazzettě před divadlem. Věříme, že toto dílo obohatí architektonickou podobu města a přitáhne do Loun také obdivovatele Sýkorovy tvorby z celého světa.

Co se nám podařilo?
Petici na podporu realizace piazzetty, kterou podepsalo přes jeden tisíc lidí, jsme předali vedení města. V listopadu 2015 spolek uspořádal setkání pro veřejnost a městské zastupitele. Pozvání přijali autoři návrhu piazzetty Josef Pleskot a Lenka Sýkorová, kteří přítomným projekt podrobně představili. 
V pondělí 20. června 2016 schválilo zastupitelstvo města studii piazzetty, zadání zpracování projektu architektovi Josefu Pleskotovi a uzavření licenční smlouvy na použití díla s Lenkou Sýkorovou.
V pátek 15. července 2016 spolek Sýkora 2020 uspořádal první ročník festivalu Kouzlo světla.

Co chystáme?
Cílem spolku Sýkora 2020 je být partnerem města Loun a pomoci se zajištěním dostatečného finančního obnosu na realizaci piazzetty. Vedle další propagace projektu si vytyčil cíl oslovit partnery a sponzory, kteří by se na realizaci mohli finančně podílet. Založili jsme samostatný transparetní účet, který je určen jen na finanční příspěvky od dárců na realizaci díla.

Kolik peněz je potřeba na realizaci?
Podle předběžného rozpočtu architektonického studia AP ATELIER, které bylo v roce 2014 vypracováním studie pověřeno, byly náklady na realizaci projektu vyčísleny na 5,7 milionu korun.

Co můžete udělat Vy?
Pokud se rozhodnete podpořit realizaci piazzetty finančně, budeme velice rádi.
 

Cílem našeho spolku je stát se partnerem města Loun a pomoci se zajištěním dostatečného finančního obnosu pro realizaci náměstíčka. Projekt piazzetty si zaslouží širší pozornost a jistě osloví nejen milovníky umění, ale stane se také významným turistickým lákadlem. Zdeněk Sýkora proslavil svou tvorbou město Louny u nás i ve světě a piazzetta bude důstojnou připomínkou jeho celoživotního díla.

Jiří Jiroutek, předseda spolku Sýkora 2020

Osobně si myslím, že když Zdeňka Sýkoru uznal celý svět, měly by jej Louny také uznat, ale nejen to, vpravdě by jej měly oslavit.

Josef Pleskot, 2015