Nizozemské město Gorinchem, švýcarská Basilej, Praha. Tam všude lze najít ve veřejném prostoru struktury a linie světově uznávaného malíře Zdeňka Sýkory. V Sýkorových rodných Lounech bychom je ale hledali marně.

Čeho chceme dosáhnout?
Spolek Sýkora 2020 vznikl v Lounech v červnu roku 2015. Cílem činnosti spolku je zajistit veřejnou podporu projektu úpravy malého náměstí před Vrchlického divadlem v Lounech podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové (spolupráce Andrej Škripeň).
Studie vznikla v roce 2014 na základě zadání Města Loun, jehož řešením mělo být umístění díla Zdeňka Sýkory v intravilánu města. Náměstíčko neboli piazzetta má podobu černobílé geometrické kompozice z roku 1962, kterou Zdeněk Sýkora navrhl původně na železnou protipožární divadelní oponu. Jedinečné dílo se ale nedochovalo. Opona zmizela během rekonstrukce divadla v letech 2001–2003. 
V roce 2020 uplyne sto let od narození Zdeňka Sýkory. Částečným splacením dluhu, který město kvůli ztracené oponě vůči němu má, by byla oslava tohoto významného výročí právě na Sýkorově piazzettě před divadlem. Věříme, že toto dílo obohatí architektonickou podobu města a přitáhne do Loun také obdivovatele Sýkorovy tvorby z celého světa.

Co se nám podařilo?
V listopadu 2015 spolek uspořádal setkání pro veřejnost a městské zastupitele. Pozvání přijali autoři návrhu piazzetty Josef Pleskot a Lenka Sýkorová, kteří přítomným projekt podrobně představili.
Petici na podporu realizace piazzetty, kterou podepsalo přes jeden tisíc lidí, jsme předali vedení města.
V pondělí 20. června 2016 schválilo zastupitelstvo města studii piazzetty a zadání zpracování projektu studiu AP ATELIER Josefa Pleskota a uzavření licenční smlouvy na použití díla s Lenkou Sýkorovou.
V pátek 15. července 2016 spolek uspořádal první ročník festivalu Kouzlo světla.
V pátek 14. července 2017 spolek uspořádal druhý ročník festivalu Kouzlo světla. Představilo se 11 úmělců, akci navštívilo přes pět tisíc lidí. 
Ve středu 15. listopadu 2017 spolek uspořádal druhé představení projektu Sýkorova piazzetta. Komponovaného večera se účastnili autoři návrhu architekt Josefa Pleskota a Lenka Sýkorová, kmotr finanční sbírky Jiří Bartoška a další hosté. 
V pondělí 11. prosince 2017 schválilo zastupitelstvo města investiční rozpočet na rok 2018, jehož součástí je také realizace Sýkorovy piazzetty.
V úterý 29. května 2018 jsme převzali ocenění v soutěži veřejných sbírek na opravu památek MÁME VYBRÁNO. Získali jsme třetí místo - Cena redakce PROPAMÁTKY. Ocenění se uděluje za inspirativní prezentace veřejných sbírek v roce 2017.

Co chystáme?
Cílem Spolku Sýkora 2020 je být partnerem Města Loun a pomoci se zajištěním dostatečného finančního obnosu na realizaci piazzetty.
Vedle další propagace projektu si vytyčil cíl oslovit partnery a sponzory, kteří by se na realizaci mohli finančně podílet. Založili jsme samostatný účet, který je určen jen na finanční příspěvky od dárců na realizaci díla.

Kolik peněz je potřeba na realizaci?
Podle předběžného rozpočtu architektonického studia AP ATELIER Josefa Pleskota, které bylo v roce 2014 vypracováním studie pověřeno, byly náklady na realizaci projektu vyčísleny na 5,7 milionu korun (včetně DPH).

Co můžete udělat Vy?
Pokud se rozhodnete podpořit realizaci piazzetty finančně, budeme velice rádi.

Projekt: Úprava piazzetty Vrchlického divadla s použitím díla Zdeňka Sýkory
Spoluautoři návrhu a projektu: Josef Pleskot a Lenka Sýkorová
Projektant: AP ATELIER Josefa Pleskota (spolupráce s Andrejem Škripeněm, Veronikou Škardovou a Zdeňkem Rudolfem)
Předběžné náklady: 5,7 milionů korun (včetně DPH)

Zhotovitel: Sanex CZ, s.r.o.
Náklady: 5 750 000 Kč (6 957 500 Kč s DPH)
Součástí projektu je také úprava vstupu do Galerie města Loun, která se nachází v suterénu divadla, na bezbariérový.
Termín realizace: 1. 6. - 16. 9. 2018
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v letních měsících došlo ke zdržení stavby. Termín dokončení je posunut na listopad.

Vizualizace piazzetty:

Návrh architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové, spolupráce Andrej Škripeň © AP ATELIER PRAHA 2014

Divadelní opona: