© Pavel Planička, Spolek Sýkora 2020

Monumentální geometrická kompozice světoznámého umělce a lounského rodáka Zdeňka Sýkory ze 60. let nově formuje piazzettu Vrchlického divadla v Lounech. Realizace je jedinečným setkáním umění a architektury a současně spojením věhlasných jmen – Zdeňka Sýkory a Josefa Pleskota. Se svými více než 170 metry čtverečními jde o jednu z nejrozsáhlejších uměleckých realizací ve veřejném prostoru u nás. Vznik uměleckého díla podpořilo město Louny a Spolek Sýkora 2020. Finančně přispěli i jednotliví milovníci Sýkorova díla. 

Červenec 2019
Po pěti letech přípravné fáze projektu se město Louny dočkalo významné realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru. Geometrickou kompozici na přelomu let 1962 a 1963 vytvořil umělec světového formátu a lounský rodák Zdeněk Sýkora (1920–2011) pro lounské divadlo – šlo o protipožární oponu, která však byla při rekonstrukci divadla v roce 2001 zničena. Do Loun se tak toto významné Sýkorovo dílo symbolicky vrací v nové podobě téměř po osmnácti letech.

Autoři realizace jsou architekt Josef Pleskot a jeho AP atelier a Lenka Sýkorová, manželka a spolupracovnice Zdeňka Sýkory a spoluautorka většiny jeho liniových obrazů. Vedle nizozemského města Gorinchem, švýcarské Basileje, Prahy a Litvínova tak má i město Louny Sýkorovu realizaci ve veřejném prostoru.

Nové dílo je nejen významným příspěvkem k sérii uměleckých realizací ve veřejném prostoru, ale i důstojnou vzpomínkou na malíře Zdeňka Sýkoru, který v Lounech žil a po celý život tvořil. Město v roce 2016 uzavřelo licenční smlouvu s dědičkou autorských práv, manželkou Zdeňka Sýkory, která dala svolení k použití geometrické kompozice. „Těší mě, když Sýkorovo dílo funguje ve veřejném prostoru, kde ho mohou obdivovat i lidé, kteří běžně do galerie nechodí,” řekla Lenka Sýkorová.

Autor architektonického řešení Josef Pleskot při prvním vstoupení na piazzettu prohlásil: „Realizace mi objevila skrytou dimenzi architektonického prostoru v Sýkorově raném díle. Zvětšení kompozice do měřítka vstupního předprostoru Vrchlického divadla ukázalo, že vznikl na ploše svébytný architektonický prostor, do kterého lze vstoupit a být v něm, prožít v něm výjimečnou chvíli. Něco podobného jsem dosud znal jen z barokní iluzivní malby.”

Starosta města Loun Pavel Janda je velmi rád, že se po různých peripetiích podařilo piazzettu dokončit. „Pro město je to třešinka na dortu, a i když mnozí namítnou, že to není nezbytná věc, jsem přesvědčen, že si ji Louny mohou dovolit,” sdělil. Dále dodává, že na vznik díla, které budí vesměs pozitivní ohlasy, přispěly desítky dárců a firem: „Věřím, že i ti, kteří realizaci nepodporovali, si sem cestu najdou.” Místostarosta Loun Vladimír Hons v této souvislosti dodává: „Je to hold ke 100. výročí Sýkorova narození, které bude v příštím roce.“

Součástí projektu je také urbanistické řešení prostoru před divadlem: v rámci úprav byly odstraněny původní zídky, čímž došlo k celkovému otevření prostoru a zjednodušení přístupu do divadla, zásadní proměnou prošel vstup do Galerie města Loun, jenž je nově bezbariérový, změněná je i barevnost fasády budovy.

„Myslím si, že není větší výzva pro místní obyvatele, ale nejen pro ně, aby tady ta opona byla a zůstala. Tohle stojí za to,“ shrnuje patron sbírky, herec a ředitel karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška, který je jedním z mnoha milovníků  Zdeňka Sýkory.Vznik díla finančně podpořili a na vzniku piazzetty se podíleli napřílad herec a režisér Zdeněk Svěrák, galerista Zdeněk Sklenář, který se propagaci Sýkorovy tvorby u nás i v zahraniční dlouhodobě věnuje, či ředitelka Nadace Charta 77 Božena Jirků. Mezi přispěvateli jsou i bývalí Sýkorovi studenti, lounští přátelé a všichni členové Spolku Sýkora 2020.

Celkové náklady se vyšplhaly na 8,9 milionu korun. Město Louny zaplatilo přes 5,7 milionu, další finanční prostředky získal Spolek Sýkora 2020, který uspořádal veřejnou finanční sbírku, do níž přispěla i manželka Zdeňka Sýkory Lenka. „Sbírka vynesla přes 1,6 milionu. Příspěvky se pohybují od stokorun po statisíce,“ zmínila předsedkyně spolku Jolana Planičková. Projekt finančně podpořila také Nadace ČEZ a společnost Ekostavby Louny, která odkoupila betonové koule stojící do té doby před divadlem.

Dílo realizovala firma Coming Plus technologií epoxidové stěrky na betonovém podkladu, která umožňuje vytvořit bezespárovou zátežovou plochu odolnou vůči UV záření, námraze a poškození. 

O spolku Sýkora 2020

Spolek Sýkora 2020 vznikl v Lounech v červnu roku 2015. Cílem jeho činnosti bylo zajistit veřejnou podporu projektu úpravy malého náměstí před Vrchlického divadlem v Lounech podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové. Studie, jejíž řešením mělo být umístění díla Zdeňka Sýkory v intravilánu města, vznikla v roce 2014 na základě zadání města Loun. Dominantou nově vzniklého náměstíčka neboli piazzetty je černobílá geometrická kompozice, kterou Zdeněk Sýkora v roce 1962 původně navrhl a namaloval na železnou protipožární divadelní oponu. Jedinečné dílo se ale nedochovalo.

V roce 2020 uplyne sto let od narození Zdeňka Sýkory. Tato realizace je částečným splacením dluhu, který město zejména kvůli ztracené oponě vůči významnému umělci má.  Činnost spolku tímto nekončí. „Chceme nadále propagovat Sýkorovo dílo a vrátíme se také k pořádání festivalu Kouzlo světla, který představuje audiovizuální umění,“ uvedla Jolana Planičková. Třetí ročník festivalu se uskuteční 20. září 2019.

Divadelní opona: